სიახლეები

სამედიცინო სფერო, 2019 წლის მე-3 კვარტალი, ტელევიზია

  • 2019-12-09

საქართველოში კომპანიების მიერ გაწეული სარეკლამო დანახარჯების უდიდესი ნაწილი სატელევიზიო რეკლამაზე მოდის. 2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ განთავსდა 245096 სარეკლამო რგოლი. მოცემულ პერიოდში ...

საკვები პროდუქტების რეკლამა, 2019 წლის მესამე კვარტალი

  • 2019-11-26

2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გასული რეკლამის რაოდენობის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი საკვებ პროდუქტებს უჭირავთ. ამ პერიოდში ტელევიზიით სულ გავიდა 11632 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟი 209210 წა...