• 2018-12-02

2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ გასული 251 635 სარეკლამო რგოლი გადანაწილდა 31 სექტორზე. აქედან ყველაზე მეტი - 21,59 % რეკლამა განთავსდა
უალკოჰოლო სასმელების სექტორში.
გრაფიკზე წარმოდგენილია 2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით გასული რეკლამების წილები სექტორების ჭრილში, ტოპ 10 სექტორი.

ვნახოთ უალკოჰოლო სასმელების სექტორში ყველაზე მეტად რეკლამირებული პროდუქტების წილები, როგორ გადანაწილდნენ სექტორში და რომელი პროდუქტებს გვთავაზობენ კომპანიები წლის ამ მონაკვეთში.
გრაფიკზე წარმოდგენილია უალკოჰოლო სასმელების სექტორში შემავალი პროდუქტების წილები გასული რეკლამის რაოდენობის ჭრილში.