• 2018-12-10

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიით რძის პროდუქტების კატეგორიის აქტივობას, მონიტორინგის
პერიოდი მოიცავს 2018 წლის ოქტომბერ/ნოემბრის თვეებს.
2018 წლის ოქტომბერ/ნოემბერში ტელევიზიით სულ გავიდა 203 851 სარეკლამო რგოლი, რგოლების საერთო ქრონომეტრაჟი იყო - 4 638 718 წმ. ოფიციალური პრაის ლისტის
მიხედვით ინვესტიცია - 164 860 329 ლარი. გასული რეკლამების რაოდენობიდან კატეგორიში რძის პროდუქტები განთავსდა 6 339 სარეკლამო რგოლი, რაც გასული
რეკლამების 3,11 % ია. ქრონომეტრაჟის წილი - 2,12 %, ინვესტიციის ჭრილში კი რძის პროდუქტების წილი მთლიანად გასული სარეკლამო ბადიდან შეადგენს - 2,89 %. რძის პროდუქტების კატეგორიაში ოქტომბერ/ნოემბერში სატელევიზიო ეთერში სარეკლამო რგოლები განათავსეს სულ ოთხმა კომპანიამ, ვნახოთ როგორ გადანაწილდა კატეგორიაში კომპანიის წილები.

აღნიშნულმა კომპანიებმა სარეკლამო კამპანიის განმავლობაში ანთავსებდნენ სხვადასხვა ბრენდის პროდუქტიიცს რეკლამებს, ეს იქნებოდა კარაქი, იოგურტი, მდნარი ყველა თუ
სხვა სახის პროდუქცია.

გრაფიკზე წარმოდგენილია რძის პროდუქტების კატეგორიაში გასული რეკლამის ბრენდების აქტივობა. წილი სარეკლამო რგოლების რაოდენობიდან.