• 2017-11-27

ქართველების 35%-ს დასასვენებლად წასვლა საფრანგეთში სურს, თუმცა მათგან, ვინც ამ მიზნით საზღვარგარეთ მიდის, უმრავლესობა (34%) დასვენებას თურქეთში ახერხებს. რეგიონსა და რუსეთში განხორციელებული კვლევის...

  • 2017-11-24

აზიური ფაროსანა მიმდინარე სეზონის, სასოფლო სამეურნეო სფეროს, ნამდვილი ჰიტია. 2017 წელს, ქართულ მედიაში ჯერ კიდევ თებერვლიდან გამოჩნდა ფაროსანაზე ნიუსები, თუმცა ბუმი დაიწყო აგვისტოს თვიდან და მთელი გაშ...

 

  • 2017-11-24

რეგიონთან და რუსეთთან შედარებით, ქართველები ყველაზე მეტად  დაინტერესებული ხალხია სხვა ქვეყნების ისტორიით, კულტურითა და ბუნებით. რეგიონსა და რუსეთში განხორციელებული კვლევის ფარგლებში შეგროვდა ი...

  • 2017-11-14

მასწავლებელთა უმრავლესობის აზრით (47%), სექსუალურ განათლებას სკოლაში ფსიქოლოგი უნდა ასწავლიდეს. ამ საკითხის სწავლების დასაწყებად კი ყველაზე მიზანშეწონილი VIII-X კლასებია. მიუხედავად იმისა, რომ&nb...

 

  • 2017-11-13

რადიო სადგურებში რეკლამის განთავსება, მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით, სულ უფრო მიმზიდველი ხდება. მთავარი ფაქტორი კი პოტენციურ მომხმარებლამდე მარტივი საკომუნიკაციო საშუალებაა, რადგან რადიოს უსმენენ მ...

  • 2017-11-08

სამედიცინო სისტემის მიმართ რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი ნდობით არის განწყობილი საქართველოში განხორციელებული კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა რესპონდენტების დამოკიდებულება ქართული სამედიცინო სისტემის ...

 

  • 2017-11-06

2017 წლის 21 ოქტომბერს, საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  არჩევნები ჩატარდა. თბილისის მერიის არჩევა, განსაკუთრებით რეზონანსული თემაა, ქართულ მედია სივრცეში. წარმოდგენილი კანდი...

  • 2017-10-31

ქართველების უმეტესობას განათლების მისაღებად წასვლა ან შვილის სასწავლებლად გაშვება გერმანიასა და აშშ-ში სურს. გამოკითხული ქვეყნების უმეტესობას არც ერთ საზღვარგარეთის ქვეყანაში  არ სურს სწავლის გა...

 

  • 2017-10-27

მოსახლეობის ერთი მესამედი პროფილაქტიკურ ვიზიტზე ექიმთან ვერ დადის, ძირითადად, ფინანსური სირთულეების გამო რესპონდენტების უმეტესობა ექიმთან წლის განმავლობაში 1-2- ჯერ დადის.სამედიცინო დაწესებულება...

  • 2017-10-23

ფინანსური სექტორი საკმაოდ მძაფრი კონკურენციის პირობებში ვითარდება.მიუხედავად რამდენიმე კომპანიის აშკარა დომინანტობისა, ყველა მოთამაშე საკმაოდ მრავალფეროვნად ცდილობს საკუთარი მომხმარებლის შენარჩუნ...