• 2019-02-15

„აიფიემ კვლევები“ გთავაზობთ, გასული წლის სტატისტიკას, ქართულ მედია სივრცეში, ყველაზე ხშირად გაშუქებული ეკონომიკური სფეროების შესახებ. გრაფიკზე მოცემულია პირველი 20 ინდუსტრია, რომ...

  • 2019-02-03

ერთ ჯერზე, ადამიანი საშუალოდ, 28 წამს ხარჯავს ხელის დაბანაზე;მაშინ, როცა რეკომენდებული ხანგრძლივობა 40-60 წამია. ზამთარი ვირუსების სეზონია! როგორც ცნობილია, ინფექციების გამომწვევი მიკრობების დ...

 

  • 2019-01-29

ნებისმიერ ბიზნეს კომპანიისთვის რადიოში რეკლამის განთავსება სულ უფრო მიმზიდველი ხდება, ამას განაპირობებს ბევრი ფაქტორი, მათ შორის პოტენციურ მომხმარებლამდე იოლი წვდომა. რადიოს უსმენენ მანქანაშ...

  • 2019-01-20

„აიფიემ კვლევები“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას, ამჯერად გთავაზობთ 2018 წლის მონიტორინგში შემავლ ტელევიზიებში გასული რეკლამებისსტატისტიკა, ვინ გახდა წლის ლიდერი კო...

 

  • 2019-01-04

კვლევის მონაწილე ქვეყნებიდან, ქართული ინვესტიციების შესვლას მათ ქვეყნებში საკმაოდ მცირე ნაწილი ემხრობა (4%-დან 7%-მდე). რეგიონსა და რუსეთში განხორციელდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოერკვია, თუ რო...

  • 2019-01-04

“აიფიემმა“ წინასაახალწლოდ საქართველოში 1000 რესპონდენტი გამოკითხა და გაარკვია, როგორია ქართველების მოლოდინები ახალ, 2019 წელთან დაკავშირებით.როგორც გამოირკვა, ახალ წელს მოსახლეობის უმ...

 

  • 2018-12-21

გასულ წელს „აიფიემ კვლევებმა“ შემოგთავაზათ, წინასაახალწლო მედიის მიმოხილვა. წელს ვაგრძელებთ ტრადიციას და შემოგთავაზებთ იმ სიახლეებს, რაც სადღესასწაულოთემატიკას უკავშირდება.გასულ წელს,...

  • 2018-12-10

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიით რძის პროდუქტების კატეგორიის აქტივობას, მონიტორინგისპერიოდი მოიცავს 2018 წლის ოქტომბერ/...

 

  • 2018-12-02

2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ გასული 251 635 სარეკლამო რგოლი გადანაწილდა 31 სექტორზე. აქედან ყველაზე მეტი - 21,59 % რეკლამა განთავსდაუალკოჰოლო სასმელების სექტორში.გრაფიკზე წარმოდგენილ...

  • 2018-11-27

საქართველოს უსდ-ების სტუდენტთა ნახევარი ფიქრობს, რომ მათ საერთაშორისო ბაზარზე დასაქმების მაღალი მზაობა აქვთ. ამგვარი თვითშეფასებით ისინი უსწრებენ ევროპის ისეთი ქვეყნების უნივერსიტეტების სტუდენტე...