• 2018-05-31

საქართველოში, თამბაქოს მოხმარება, დახურულ სივრცეში აიკრძალა. 2018 წლის პირველი მაისი, ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებით შევა ისტორიაში.ქართული მედია, აქტიურად ა...

  • 2018-05-29

კომპანია აი ფი ემ კვლევები აგრძელებს სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგს და წარმოგიდგენთ 2018 წლის პირველ კვარტლის მონაცემებს მედიასაშუალებების ჭრილში.მონიტორინიგში შემავალი კომპანიები: ტელე იმედი...

 

  • 2018-05-23

რადიო სადგურებში რეკლამის განთავსება, მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით, სულ უფრო მიმზიდველი ხდება. მთავარი ფაქტორი კი პოტენციურ მომხმარებლამდე მარტივი საკომუნიკაციო საშუალებაა, რადგან რადიოს უსმენენ მ...

  • 2018-05-21

სახლის დალაგებაში ყველაზე მეტ დროს 45-54 ასაკის ქალები ხარჯავენ. 2006 წელთან შედარებით, ქალების მიერ სახლის დალაგებაზე დახარჯული დრო ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში შემცირებულია. “აიფიემ კვლევებმა...

 

  • 2018-05-14

„აიფიემ კვლევები“ აგრძელებს რადიოში სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას, ამჯერად გთავაზობთ საბანკო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, 2018 წლის პირველი კვარტლისმონაცემებს.ბოლო წლებში ფინანსურ ...

  • 2018-05-10

ქართველების 26%-ის აზრით, საქართველოში ხანგრძლივი დროით ყოფნა ყველაზე მეტად გერმანელებისთვისაა მიმზიდველი. ამის საპირისპიროდ, ხანგრძლივი ვიზიტით ყველაზე ხშირად, საქართველოს რუსები სტუმრობენ.  ...

 

  • 2018-04-30

ბიზნეს კომპანიები სარეკლამო აქტივობას გეგმავენ წლის დასაწყისში და შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ზედმიწევნით ახორციელებენ დაგეგმილი გეგმის და სტრატეგიის შესრულებას, სტრატეგია კი ყველა კომპან...

  • 2018-04-29

30 ქვეყნიდან, ქართველები, ამერიკელებთან ერთად, ყველაზე მცირე დროს - დაახლოებით, ერთ საათს ხარჯავენ დღის განმავლობაში საკვების და სასმელის მიღებაში. მსოფლიოს 29 ქვეყანაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მთავ...

 

  • 2018-04-23

კომპანია „აიფიემ კვლევები“ გთავაზობთ, 2017 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს, ინდუსტრიების მოთამაშე ორგანიზაციების, მედია აქტივობის თაობაზე. ამჯერად, წარმოგიდგენთ, უნივერსიტეტებს და მა...

  • 2018-04-16

კომპანია „აიფიემ კვლევები“ გთავაზობთ, 2017 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს, ბიზნეს ინდუსტრიების მოთამაშე კომპანიების, მედია აქტივობის თაობაზე. ამჯერად, წარმოგიდგენთ, ნავთობკომპანიები...