სიახლეები

რადიო სექტორების ჭრილში 2018 წლის პირველი კვარტალი

  • 2018-05-23

რადიო სადგურებში რეკლამის განთავსება, მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით, სულ უფრო მიმზიდველი ხდება. მთავარი ფაქტორი კი პოტენციურ მომხმარებლამდე მარტივი საკომუნიკაციო საშუალებაა, რადგან რადიოს უსმენენ მ...

საქართველოში საშუალოდ ქალი სახლის დალაგებაზე 438 დღეს ხარჯავს, კაცი 28 დღეს

  • 2018-05-21

სახლის დალაგებაში ყველაზე მეტ დროს 45-54 ასაკის ქალები ხარჯავენ. 2006 წელთან შედარებით, ქალების მიერ სახლის დალაგებაზე დახარჯული დრო ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში შემცირებულია. “აიფიემ კვლევებმა...