უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ყველაზე ნაკლებად ინფორმირებულები არიან 35 წლამდე ახალგაზრდები.
ამავე დროს, ეს ასაკობრივი ჯგუფი ყველაზე მეტად უჭერს მხარს უკრაინული
მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიას.

უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭების შესახებ ბრძანებას კონსტანტინეპოლის პატრიარქმა ხელი მიმდინარე წლის 5 იანვარს მოაწერა. სხვა ეკლესიების მხრიდან ამ ფაქტის აღიარების და მხარდაჭერის საკითხი ბოლო პერიოდში აქტიური განხილვის საგანი გახდა.
ამ საკითხზე „აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს კაუკასუსმა“ საქართველოს მასშტაბით გამოკითხვა ჩაატარა, რომელშიც მონაწილეობა 1000-მა რესპონდენტმა მიიღო. მოქალაქეების მოსაზრებას, უნდა დაუჭიროს თუ არა ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მხარი უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფლიას, ამ სტატიაში გაეცნობით.
კვლევის მიხედვით, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ავტოკეფალიის მიღების საკითხი უმეტესობისთვის ცნობილი აღმოჩნდა (57.5%). ასაკის მიხედვით ამ საკითხის ცნობადობის განხილვა გვიჩვენებს, რომ შედარებით მაღალი ცნობადობა 55+ ასაკის რესპონდენტებს შორისაა (67.1%), ვიდრე უფრო დაბალი ასაკობრივი კატეგორიის რესპონდენტებთან. ასევე, ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს უფრო მეტად აქვთ ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით (60.1%), ვიდრე სოფლად მცხოვრებთ (55.2%).

რესპონდენტებმა ასევე უპასუხეს კითხვას, მათი აზრით, უნდა დაუჭიროს თუ არა ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მხარი უკრაინის მართლმადიდებელი
ეკლესიის ავტოკეფალიას. როგორც აღმოჩნდა, 18-34 ასაკობრივ კატეგორიაში ამ საკითხში უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მხარდაჭერას უფრო მეტი მომხრე
ჰყავს (60.1%), ვიდრე უფრო მაღალი ასაკის მქონე რესპონდენტებში. ასევე, ქალაქში შედარებით მეტი რესპონდენტი პასუხობს დადებითად მხარდაჭერის საკითხს, ვიდრე სოფელში.

საერთო ჯამში, რესპონდენტთა უმეტესობა (58%) მიიჩნევს, რომ ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიას
მხარი უნდა დაუჭიროს.

News

Oil companies in media, 2021

  • 2021-11-29

The year 2021 is coming to an end and the record price growth on oil products seems to be one of the most staggering and concerning media topics. Since the beginning of the year the oil pric...

Elections 2021-advertising activity of political parties

  • 2021-11-26

IPM Researches continues monitoring of TV advertising campaign and this time we offer advertising activities of political parties in pre-election period (Q3, 2021). In Q3, 2021 political par...