• 2020-07-27

ტელევიზიით 2020 წლის მეორე კვარტალში სულ განთავსდა (სასპონსორო და კომერციული) 22358 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟით 444690 წამი. არაალკოჰოლურმა კომპანიებმა მოცემულ პერიოდში განახორციელეს 21532944 ლარის ინვესტიცია.

2020 წლის მეორე კვარტალში ტელევიზიით არაალკოჰოლური სასმელების კატეგორიაში სულ მოხვდა 12 კომპანია, რომლებმაც განათავსეს 22358 რგოლი.

გრაფიკზე ნაჩვენებია 2020 წლის მეორე კვარტალში არაალკოჰოლური სასმელების ბრენდების სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

რაოდენობის პარამეტრში ლიდერობს „კარტე ნუარი“ 4425 რგოლით, მეორე ადგილზე „იაკობს ეგბერტსი“, ბოლო პოზიციას კი „ფანტა“ იკავებს - 3 გასვლით.

არაალკოჰოლური სასმელების კატეგორიაში ქრონომეტრაჟის პარამეტრში ასევე ლიდერობს „კარტე ნუარი“ – 87445 წამით, მეორე ადგილზეა „ნესკაფე კლასიკი“ – 85839 წამი.

გრაფიკზე ნაჩვენებია 2020 წლის მეორე კვარტალში არაალკოჰოლური სასმელების ბრენდების სარეკლამო რგოლების ქრონომეტრაჟი.

ყველაზე მნიშვნელოვან, ინვესტიციის პარამეტრშიც ლიდერობს „კარტე ნუარი“, რომლის დანახარჯმა მოცემულ პერიოდში ოფიციალური პრაის ლისტის მიხედვით შეადგინა 4100231 ლარი, მეორე ადგილზეა „ნესკაფე კლასიკი“ – 4039305 ლარით.

გრაფიკზე ნაჩვენებია 2020 წლის მეორე კვარტალში არაალკოჰოლური სასმელების კომპანიების მიერ რეკლამაში გაწეული ინვესტიცია.