• 2020-09-26

კომპანია „ აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ 2020 წლის მეორე კვარტალში, რადიოში, მომსახურების სფეროს აქტივობას. 2020 წლის მეორე კვარტალში აღნიშნულ სექტორში შემავალმა კომპანიებმა რადიო სივრცეში განათავსეს 1676 რგოლი. სარეკლამო რგოლების განთავსების რაოდენობით პირველ ადგილზეა სასტუმრო ლოპოტა - 559 რგოლით, მეორე ადგილზეა სასტუმრო მირაჟი – 319 რგოლით.
გრაფიკზე ნაჩვენებია 2020 წლის მეორე კვარტალში მომსახურების სფეროს წარმომადგენლების მიერ განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდეობა.

ქრონომეტრაჟის პარამეტრშიც ლიდერობს სასტუმრო ლოპოტა, რომელმაც 2020 წლის მეორე კვარტალში, რადიო სივრცეში 16909 წამის სარეკლამო რგოლები განათავსა. მეორე პოზიციაზეა სასტუმრო მირაჟი – 12179 წამით.

გრაფიკზე ნაჩვენებია 2020 წლის მეორე კვარტალში მომსახურების სფეროს წარმომადგენლების მიერ განთავსებული სარეკლამო რგოლების ქრონომეტრაჟი.

ყველაზე მნიშნელოვან ინვესტიციის პარამეტრში ლიდერობს სასტუმრო ლოპოტა, რომელმაც აღნიშნულ პერიოდში 43261 ლარის ინვესტიცია განახორციელა, მეორე ადგილზეა სასტუმრო მირაჟი – 30467 ლარით, უკანასკნელ პოზიციას კი სასტუმრო კოლხი იკავებს - 554 ლარით.
გრაფიკზე მოცემულია 2020 წლის მეორე კვარტალში მომსახურების სფეროს წარმომადგენლების მიერ რადიოში განხორციელებული ინვესტიცია.