• 2022-05-30

“აი ფი ემ” აგრძელებს სარეკლამოს ბაზრის მიმოხილვას და გთავაზობთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2021 წელს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელმა კომპანიებმა ტელევიზიაში განათავსეს 21 887 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟმა შეადგინა 374 409 წამი, ხოლო გაწეულმა ინვესტიციამ 28 115 168 ლარი. აღნიშნულ პერიოდში მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით სარეკლამო რგოლების გასვლის რაოდენობით ლიდერობს „ბეკო“ - 6984 რგოლით , მეორე პოზიციაზეა „ელიტ ელექტრონიქსი“ – 4853 რგოლი.
გრაფიკზე წარმოდგენილია 2021 წელს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპანიების მიერ ტელევიზიაში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

2021 წელს ტელევიზიაში აღნიშნული სფეროს წარმომადგენლებმა რეკლამის განთავსებაზე (კომერციული და სასპონსორო) ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით სულ დახარჯეს 28 115 168 ლარი. აქედან ყველაზე დიდი ინვესტიცია „ბეკომ“ განახორციელა - 10 143 777 , მეორე ადგილს „ელიტ ელექტრონიკსი“ იკავებს - 6 131 678. გრაფიკზე წარმოდგენილია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპანიების მიერ ტელევიზიაში გაწეული დანახარჯები 2021 წელს.