• 2022-07-05

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ნაყინის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2021 წელს აღნიშნული სექტორის წარმომადგენლებმა რადიოში სულ 6 051 სარეკლამო რგოლი განათავსეს. აქედან ყველაზე მეტი რეკლამა „ლიდერს“ ეკუთვნის -5276, მეორე ადგილზეა „გურჯაანის ნაყინი“ – 772. სურათზე ნაჩვენებია 2021 წელს ნაყინის მწარმოებელი კომპანიების მიერ რადიოში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

2021 წელს რადიოში ნაყინის მწარმოებელმა კომპანიებმა რეკლამის განთავსებაზე ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით სულ დახარჯეს 59 011 ლარი. აქედან ყველაზე დიდი ინვესტიცია განახორციელა „ლიდერმა“, კომპანიის დანახარჯი მოცემულ პერიოდში შეადგენს - 39 714 ლარს. გრაფიკზე წარმოდგენილია ნაყინის მწარმოებელი კომპანიების მიერ რადიო რეკლამაში გაწეული ხარჯები 2021 წელს.