• 2022-09-12

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ყავის ინდუსტრიის სარეკლამო სტატისტიკას.
2022 წლის მეორე კვარტალში ყავის სფეროს წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში სულ 12 166 სარეკლამო რგოლი განათავსეს. აქედან ყველაზე მეტი რეკლამა Jacobs Egberts-ს ეკუთვნის -5519, მეორე ადგილზეა Carte Noire – 3719 .
სურათზე ნაჩვენებია 2022 წლის მეორე კვარტალში ყავის კატეგორიაში შემავალი კომპანიების მიერ ტელევიზიაში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

Jacobs Egberts-მა ყველაზე მეტი რგოლი (2070) მაესტროზე განათავსა, Carte Noire-მა (1386) მაესტროზე, Jockey (434) მაესტროზე, ხოლო Nescafe Gold(364) GDS-ზე. სურათზე ნაჩვენებია ყავის ინდუსტრიაში შემავალი კომპანიების მიერ ტელევიზიაში განთავსებული სარეკლამო რგოლები კონკრეტულ ტელევიზიებში.

აღნიშნულ კატეგორიაში ყველაზე დიდი ინვესტიცია Jacobs Egberts-მა განახორციელა. მის მიერ დახარჯული თანხა მოცემულ პერიოდში 5 465 198 ლარია. გრაფიკზე ნაჩვენებია 2022 წლის მეორე კვარტალში ყავის ინდუსტრიაში დახარჯული ინვესტიცია.