• 2022-10-14

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მწარმოებელი/იმპორტიორი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას.
2022 წლის მეორე კვარტალში აღნიშნული სფეროს წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში განათავსეს 6 967 სარეკლამო რგოლი. აქედან ყველაზე მეტი რეკლამა გორგიას ეკუთვნის -2476 , მეორე ადგილზეა მონტერეი ლუქსი - 1869 გასვლით. სურათზე ნაჩვენებია 2022 წლის მეორე კვარტალში სამშენებლო მასალების მწარმოებელი კომპანიების მიერ ტელევიზიაში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

2022 წლის მეორე კვარტალში ტელევიზიაში სამშენებლო მასალების მწარმოებელმა კომპანიებმა რეკლამის განთავსებაზე ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით სულ დახარჯეს 6 639 817 ლარი. აქედან ყველაზე დიდი ინვესტიცია განახორციელა გორიამ. კომპანიის დანახარჯი მოცემულ პერიოდში შეადგენს - 4 091 521 ლარს. გრაფიკზე წარმოდგენილია სამშენებლო მასალების მწარმოებელი კომპანიების მიერ სატელევიზიო რეკლამაში გაწეული ხარჯები 2022 წლის მეორე კვარტალში.