• 2022-11-02

“აი ფი ემ” აგრძელებს სარეკლამოს ბაზრის მიმოხილვას და გთავაზობთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში საყოფაცხოვრებო ტე...

  • 2022-10-27

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საწვავის სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მეორე კვარტალში ბენზინგასამართმა სადგურებმა ტელევიზიაში სულ 1317&n...

 

  • 2022-10-14

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ რძის პროდუქტების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა...

  • 2022-10-14

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მწარმოებელი/იმპორტიორი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წლის მეორე კვარტალში აღნი...

 

  • 2022-09-21

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ შოკოლადის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მეორე კვარტალში აღნიშნული სფეროს წარმომად...

  • 2022-09-12

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ყავის ინდუსტრიის სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წლის მეორე კვარტალში ყავის სფეროს წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში სულ 12...

 

  • 2022-09-02

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ლუდის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წლის მეორე კვარტალში აღნიშნული სექტორის წარმომადგენლებმა...

  • 2022-08-24

ტელევიზიით 2022 წლის პირველ კვარტალში გამაგრილებელი სასმელები სექტორში სულ განთავსდა 33 563 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრმა შეადგინა 574233 წამი. მათი განთავსება ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვი...

 

  • 2022-08-10

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ფარმაცევტული კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის პირველ კვარტალში ფარმაცევტულმა კომპანი...

  • 2022-07-31

“აი ფი ემ” აგრძელებს სარეკლამოს ბაზრის მიმოხილვას და გთავაზობთ საყოფაცხოვრებო ქიმიური საშუალებების სარეკლამო სტატისტიკას. 2021 წელს საყოფაცხოვრებო ქიმიური საშუალებების მწარმოებელ...