• 2017-01-09

2017 წლის თებერვლის პირველი ნახევრის მედიაში, ბიზნეს კომპანიებიდან, გაშუქების სიხშირით გამოვლენილი, ტოპ 20 კომპანია ასე გამოიყურება:    ყველაზე აქტიურ 20-ს შორის, მეტი ხვედრითი წილით გამოი...

  • 2017-01-02

უკანასკნელ პერიოდში სხვადასხვა ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობაში ნდობის საკითხი ძალიან აქტუალურია. აიფიემი შეეცადა გაერკვია რა სიტუაციაა ნდობის მხრივ სასამართლო სისტემის და არჩევნების სამართლიანობის მი...

 

  • 2016-12-26

2016 წლის მონაცემები   2016 წელი საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო კომპანიების კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) აქტივობების მედიაში გაშუქების კუთხით. ინდუსტრიებს შორის საბანკო სექტორი ერთ...

  • 2016-12-19

აიფიემი აგრძელებს მთავრობის წარმატების ინდექსური კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას. მცირე შეხსენებისათვის, ჩვენ ვზომავთ მთავრობის საქმიანობის ეფექტურობის ინდექსს, რაც სხვა არაფერია თუ არა მთავრობის მიმდ...

 

  • 2016-12-12

მედიის თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობაზე ბევრი ადამიანი საუბრობს,მის სანდოობასაც ხშირად განიხილავენ. საინტერესოა რას ფიქრობს ხალხი რეალურად. აიფიემმა საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა კვლევა, რომლის ფარგლ...

  • 2016-12-05

აიფიემის გუნდმა გადაწყვიტა გამოეკვლია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტერეოტიპი ქალთა დასაქმების შესახებ. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 600 რესპოდენტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო გარ...