• 2016-12-19

აიფიემი აგრძელებს მთავრობის წარმატების ინდექსური კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას. მცირე შეხსენებისათვის, ჩვენ ვზომავთ მთავრობის საქმიანობის ეფექტურობის ინდექსს, რაც სხვა არაფერია თუ არა მთავრობის მიმდ...

  • 2016-12-12

მედიის თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობაზე ბევრი ადამიანი საუბრობს,მის სანდოობასაც ხშირად განიხილავენ. საინტერესოა რას ფიქრობს ხალხი რეალურად. აიფიემმა საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა კვლევა, რომლის ფარგლ...

 

  • 2016-12-05

აიფიემის გუნდმა გადაწყვიტა გამოეკვლია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტერეოტიპი ქალთა დასაქმების შესახებ. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 600 რესპოდენტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო გარ...