• 2019-11-26

2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გასული რეკლამის რაოდენობის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი საკვებ პროდუქტებს უჭირავთ. ამ პერიოდში ტელევიზიით სულ გავიდა 11632 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟი 209210 წა...

  • 2019-11-06

ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი აქტიური ინდუსტრია-სამშენებლო სექტორია. აქტიურია, როგორც საიმიჯო აქტივობებით, როგორიცაა რეკლამა-შეთავაზებები, ღონისძიებები და ა.შ. ასევე მედიაში გაჟღერების თვალსაზრისით...

 

  • 2019-10-29

სკოლის დამთავრების შემდეგ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია. მეტიც, სკოლის შემდგომ, ფორმალური განათლების ამგვარი გაგრძელება ჩვენი ქვე...

  • 2019-10-15

კომპანია „აიფიემი“ აგრძელებს სეზონურად აქტიური ინდუსტრიების მედია აქტივობის შესწავლას. გასული წლის შემოდგომაზე, გამოვაქვეყნეთ ღვინის მწარმოებელი კომპანიების მედია გაშუქების სტატი...

 

  • 2019-10-10

„აი ფი ემ კვლევები“ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას. გთავაზობთ რადიო სადგურებზე 2019 წლის მეორე კვარტლის მონიტორინგის შედეგებს. გთავაზობთ მონიტორინგის ფარგლებში 7 რადიო ...

  • 2019-09-30

ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე ლუდის მწარმოებელი კომპანიები დიდ არჩევანს სთავაზობენ ლუდის მოყვარულებს. კომპანიები განსაკუთრებით აქტიურობენ ზაფხულის ცხელ დღეებში. განვიხილოთ ტელევიზიით 2019 წლის მეორე ...

 

  • 2019-09-26

ზაფხულის შემდგომი გააქტიურება, ბიზნეს სფეროში ყოველთვის შესამჩნევი და საინტერესოა. ტრადიციულად, „აიფიემი“ გთავაზობთ იმ 20 ბიზნეს კომპანიას, რომელთაც სექტემბრის თვეში, ყველაზე მეტ...

  • 2019-09-16

აიფიემ კვლევები აგრძელებს, სეზონურად აქტუალური ინდუსტრიების, მედია გაშუქებების სტატისტიკურ ანალიზს და წარმოგიდგენთ ნაყინის მწარმოებელ კომპანიებსა და ბრენდებს, რომლებიც ხშირად ჩნდებიან ქართულ...

 

  • 2019-09-09

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიასა და რადიოში რძის პროდუქტების კატეგორიის აქტივობას, მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს 2019 წლის მ...

  • 2019-08-26

„აი ფი ემ კვლევები“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საბანკო სფეროს სარეკლამო სტატისტიკას. 2019 წლის მეორე კვარტალში სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგი...