• 2019-01-20

„აიფიემ კვლევები“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას, ამჯერად გთავაზობთ 2018 წლის მონიტორინგში შემავლ ტელევიზიებში გასული რეკლამებისსტატისტიკა, ვინ გახდა წლის ლიდერი კო...

  • 2019-01-04

კვლევის მონაწილე ქვეყნებიდან, ქართული ინვესტიციების შესვლას მათ ქვეყნებში საკმაოდ მცირე ნაწილი ემხრობა (4%-დან 7%-მდე). რეგიონსა და რუსეთში განხორციელდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოერკვია, თუ რო...

 

  • 2019-01-04

“აიფიემმა“ წინასაახალწლოდ საქართველოში 1000 რესპონდენტი გამოკითხა და გაარკვია, როგორია ქართველების მოლოდინები ახალ, 2019 წელთან დაკავშირებით.როგორც გამოირკვა, ახალ წელს მოსახლეობის უმ...

  • 2018-12-21

გასულ წელს „აიფიემ კვლევებმა“ შემოგთავაზათ, წინასაახალწლო მედიის მიმოხილვა. წელს ვაგრძელებთ ტრადიციას და შემოგთავაზებთ იმ სიახლეებს, რაც სადღესასწაულოთემატიკას უკავშირდება.გასულ წელს,...

 

  • 2018-12-10

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიით რძის პროდუქტების კატეგორიის აქტივობას, მონიტორინგისპერიოდი მოიცავს 2018 წლის ოქტომბერ/...

  • 2018-12-02

2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ გასული 251 635 სარეკლამო რგოლი გადანაწილდა 31 სექტორზე. აქედან ყველაზე მეტი - 21,59 % რეკლამა განთავსდაუალკოჰოლო სასმელების სექტორში.გრაფიკზე წარმოდგენილ...

 

  • 2018-11-27

საქართველოს უსდ-ების სტუდენტთა ნახევარი ფიქრობს, რომ მათ საერთაშორისო ბაზარზე დასაქმების მაღალი მზაობა აქვთ. ამგვარი თვითშეფასებით ისინი უსწრებენ ევროპის ისეთი ქვეყნების უნივერსიტეტების სტუდენტე...

  • 2018-11-19

კომპანია „აი ფი ემ კვლევები“ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, რადიოში სამშენებლო სექტორის აქტივობას, მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს2018 წლის ოქტომბერს.2018 წლის ოქ...

 

  • 2018-11-12

ყველა სხვა ევროპელ სტუდენტთან შედარებით, საქართველოში უსდ-ების სტუდენტების ყველაზე დიდ ნაწილს მოსწონს სწავლების ხარისხი (76%) და ლექტორების მხრიდან ხელშეწყობა (76%) მათ უნივერსიტეტებში. საქართველოშ...

  • 2018-11-07

კაცები ყველაზე ხშირად სვამენ ყავას 18-24 წლის ასაკში, ქალები კი - 35-44 წლის ასაკში. „აიფიემ კვლევების“ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოირკვა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...