• 2020-02-11

კომპანია „აიფიემ კვლევები“ საზოგადოებისთვის საინტერესო თემების მედია გაშუქების სტატისტიკას და შინაარსობრივ ანალიზს აწარმოებს. მსგავსი თემების ჩამონათვალში, უდავოდ, ერთ-ერთ საყურა...

  • 2020-02-04

ტელევიზიაში 2019 წელს სულ განთავსდა (სასპონსორო და კომერციული) 119 683 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟით 2473708 წამი. განვიხილოთ გამაგრილებელი სასმელების კატეგორიაში რა პოზიციები აქვთ კომპანიე...

 

  • 2020-01-30

მესამე წელია, კომპანია „აიფიემი“, აჯამებს გასული წლის მონაცემებს, ადამიანის უფლებების მედია გაშუქების მიმართულებით და მკითხველს აწვდის სტატისტიკურ მასალას, 2010 წლიდან მოყოლებული...

  • 2020-01-20

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, 2019 წელს ტელევიზიაში სამშენებლო სექტორის აქტივობას. 2019 წელს სამშენებლო სექტორში აქტიურობდ...

 

  • 2020-01-07

2019 წლის მესამე კვარტალში საკონდიტრო სექტორის წარმომადგენლებმა სულ განათავსეს 21 777 სარეკლამო რგოლი. ამ რეიტინგში კომპანია Mondelez ლიდერობს 10 208 კლიპით. ბოლო პოზიცია ეკუთვნის ლიტვურ საცხობს 83 კლ...

  • 2019-12-26

ერთ-ერთი საინტერესო ინდუსტრია, საქართველოში, უდავოდ პირველადი მოხმარების პროდუქციის საცალო ვაჭრობაა, რაც ძირითადად მარკეტების ფორმით არის წარმოდგენილი. მიმდინარე სტატიაში, „აიფიემ კვლე...

 

  • 2019-12-17

ქველმოქმედება, როგორც მნიშვნელოვანი თემა განსჯისათვის, არაერთხელ გამხდარა, კომპანია „აიფიემის“ კვლევების საგანი. მუდმივად ვაკვირდებით, თუ როგორ იცვლება დამოკიდებულებები, აღნიშნულ...

  • 2019-12-09

საქართველოში კომპანიების მიერ გაწეული სარეკლამო დანახარჯების უდიდესი ნაწილი სატელევიზიო რეკლამაზე მოდის. 2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ განთავსდა 245096 სარეკლამო რგოლი. მოცემულ პერიოდში ...

 

  • 2019-11-26

2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გასული რეკლამის რაოდენობის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი საკვებ პროდუქტებს უჭირავთ. ამ პერიოდში ტელევიზიით სულ გავიდა 11632 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟი 209210 წა...

  • 2019-11-06

ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი აქტიური ინდუსტრია-სამშენებლო სექტორია. აქტიურია, როგორც საიმიჯო აქტივობებით, როგორიცაა რეკლამა-შეთავაზებები, ღონისძიებები და ა.შ. ასევე მედიაში გაჟღერების თვალსაზრისით...