• 2019-12-26

ერთ-ერთი საინტერესო ინდუსტრია, საქართველოში, უდავოდ პირველადი მოხმარების პროდუქციის საცალო ვაჭრობაა, რაც ძირითადად მარკეტების ფორმით არის წარმოდგენილი. მიმდინარე სტატიაში, „აიფიემ კვლე...

  • 2019-12-17

ქველმოქმედება, როგორც მნიშვნელოვანი თემა განსჯისათვის, არაერთხელ გამხდარა, კომპანია „აიფიემის“ კვლევების საგანი. მუდმივად ვაკვირდებით, თუ როგორ იცვლება დამოკიდებულებები, აღნიშნულ...

 

  • 2019-12-09

საქართველოში კომპანიების მიერ გაწეული სარეკლამო დანახარჯების უდიდესი ნაწილი სატელევიზიო რეკლამაზე მოდის. 2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ განთავსდა 245096 სარეკლამო რგოლი. მოცემულ პერიოდში ...

  • 2019-11-26

2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გასული რეკლამის რაოდენობის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი საკვებ პროდუქტებს უჭირავთ. ამ პერიოდში ტელევიზიით სულ გავიდა 11632 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟი 209210 წა...

 

  • 2019-11-06

ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი აქტიური ინდუსტრია-სამშენებლო სექტორია. აქტიურია, როგორც საიმიჯო აქტივობებით, როგორიცაა რეკლამა-შეთავაზებები, ღონისძიებები და ა.შ. ასევე მედიაში გაჟღერების თვალსაზრისით...

  • 2019-10-29

სკოლის დამთავრების შემდეგ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია. მეტიც, სკოლის შემდგომ, ფორმალური განათლების ამგვარი გაგრძელება ჩვენი ქვე...

 

  • 2019-10-15

კომპანია „აიფიემი“ აგრძელებს სეზონურად აქტიური ინდუსტრიების მედია აქტივობის შესწავლას. გასული წლის შემოდგომაზე, გამოვაქვეყნეთ ღვინის მწარმოებელი კომპანიების მედია გაშუქების სტატი...

  • 2019-10-10

„აი ფი ემ კვლევები“ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას. გთავაზობთ რადიო სადგურებზე 2019 წლის მეორე კვარტლის მონიტორინგის შედეგებს. გთავაზობთ მონიტორინგის ფარგლებში 7 რადიო ...

 

  • 2019-09-30

ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე ლუდის მწარმოებელი კომპანიები დიდ არჩევანს სთავაზობენ ლუდის მოყვარულებს. კომპანიები განსაკუთრებით აქტიურობენ ზაფხულის ცხელ დღეებში. განვიხილოთ ტელევიზიით 2019 წლის მეორე ...

  • 2019-09-26

ზაფხულის შემდგომი გააქტიურება, ბიზნეს სფეროში ყოველთვის შესამჩნევი და საინტერესოა. ტრადიციულად, „აიფიემი“ გთავაზობთ იმ 20 ბიზნეს კომპანიას, რომელთაც სექტემბრის თვეში, ყველაზე მეტ...