• 2019-09-16

აიფიემ კვლევები აგრძელებს, სეზონურად აქტუალური ინდუსტრიების, მედია გაშუქებების სტატისტიკურ ანალიზს და წარმოგიდგენთ ნაყინის მწარმოებელ კომპანიებსა და ბრენდებს, რომლებიც ხშირად ჩნდებიან ქართულ...

  • 2019-09-09

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიასა და რადიოში რძის პროდუქტების კატეგორიის აქტივობას, მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს 2019 წლის მ...

 

  • 2019-08-26

„აი ფი ემ კვლევები“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საბანკო სფეროს სარეკლამო სტატისტიკას. 2019 წლის მეორე კვარტალში სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგი...

  • 2019-08-19

ქართული ეკონომიკა, ბოლო ათწლეულების მანძილზე, არასდროს ხასიათდებოდა განსაკუთრებული აღმასვლით, თუმცა განვითარებადი ქვეყნის კვალობაზე, გარკვეული წინსვლა და პროგრესი, შეიმჩნეოდა. 2019 წლის ზაფხულში, შეიძ...

 

  • 2019-08-13

ქალების 96% და კაცების 14% რეცხავს ჭურჭელს.ყველაზე დიდ დროს ამ საქმიანობაში 45 წლიდან 54 წლამდე ასაკის ქალები ხარჯავენ. ვისაც გამოუცდია, მოეხსენება, რომ ჭურჭლის რეცხვა დაუსრულებელი და არც ისე სა...

  • 2019-08-01

რადიოს ყველაზე ნაკლებად ასაკოვანი, 55-65 წლის ადამიანები უსმენენ,ყველაზე მეტად კი 25-დან 44 წლამდე ადამიანები. მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებების მრავალფეროვნების და მისაწვდომობის ...

 

  • 2019-07-28

2019 წლის პირველ კვარტალში სატელევიზიო არხებზე სულ გავიდა 162 725 სარეკლამო რგოლი, აქედან კომერციული ტიპის რეკლამების რაოდენობაა 158 343 რგოლი დანარჩენი სასპონსორო რგოლებია, ჯამური ქრონომეტრაჟია - 46...

  • 2019-07-24

ტურისტული სეზონის დაწყებასთან ერთად, საქართველოს, როგორც უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი, ეჭვქვეშ დააყენა ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა და შესაბამისად, ტურისტული ინდუსტრიის მოლოდინები შიშით და ს...

 

  • 2019-07-15

რესპონდენტების უმეტესობა (80%)სატელევიზიო გადაცემებს ტელევიზორში უყურებს.კომპიუტერში გადაცემების ყურებას კიამ მიზნით სმარტფონის გამოყენება უსწრებს (52% vs 46%). სმარტფონების მზარდ მოხმარებასთან ერთად...

  • 2019-07-12

ჰესების მშენებლობის შესახებ მოსახლეობის აზრი ორად იყოფა:33% მიიჩნევს, რომ ჰესების მშენებლობა სარგებლობის მომტანი იქნება ქვეყნისთვის,31%-ის აზრით კი პირიქით - ზიანის მომტანი. საქართველოში დაგეგმილი ჰე...