• 2018-12-21

გასულ წელს „აიფიემ კვლევებმა“ შემოგთავაზათ, წინასაახალწლო მედიის მიმოხილვა. წელს ვაგრძელებთ ტრადიციას და შემოგთავაზებთ იმ სიახლეებს, რაც სადღესასწაულოთემატიკას უკავშირდება.გასულ წელს,...

  • 2018-12-10

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიით რძის პროდუქტების კატეგორიის აქტივობას, მონიტორინგისპერიოდი მოიცავს 2018 წლის ოქტომბერ/...

 

  • 2018-12-02

2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ გასული 251 635 სარეკლამო რგოლი გადანაწილდა 31 სექტორზე. აქედან ყველაზე მეტი - 21,59 % რეკლამა განთავსდაუალკოჰოლო სასმელების სექტორში.გრაფიკზე წარმოდგენილ...

  • 2018-11-27

საქართველოს უსდ-ების სტუდენტთა ნახევარი ფიქრობს, რომ მათ საერთაშორისო ბაზარზე დასაქმების მაღალი მზაობა აქვთ. ამგვარი თვითშეფასებით ისინი უსწრებენ ევროპის ისეთი ქვეყნების უნივერსიტეტების სტუდენტე...

 

  • 2018-11-19

კომპანია „აი ფი ემ კვლევები“ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, რადიოში სამშენებლო სექტორის აქტივობას, მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს2018 წლის ოქტომბერს.2018 წლის ოქ...

  • 2018-11-12

ყველა სხვა ევროპელ სტუდენტთან შედარებით, საქართველოში უსდ-ების სტუდენტების ყველაზე დიდ ნაწილს მოსწონს სწავლების ხარისხი (76%) და ლექტორების მხრიდან ხელშეწყობა (76%) მათ უნივერსიტეტებში. საქართველოშ...

 

  • 2018-11-07

კაცები ყველაზე ხშირად სვამენ ყავას 18-24 წლის ასაკში, ქალები კი - 35-44 წლის ასაკში. „აიფიემ კვლევების“ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოირკვა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...

  • 2018-10-31

შემოდგომა ღვინის სეზონია საქართველოში, ამიტომ, „აიფიემ კვლევები“ გთავაზობთ, ღვინის მწარმოებელი კომპანიების მედია აქტივობას, მიმდინარე წლის სექტემბრიდანდღემდე.მედიაში გაშქებული ნიუსები...

 

  • 2018-10-22

2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ გასული 251 635 სარეკლამო რგოლი გადანაწილდა 31 სექტორზე. აქედან ყველაზე მეტი - 21,59 % რეკლამა განთავსდაუალკოჰოლო სასმელების სექტორში.გრაფიკზე წარმოდგენილ...

  • 2018-10-15

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა, ხშირად ხვდება „აიფიემ კვლევების“ მედია სტატისტიკის ფოკუსში, მისი აქტუალურობიდან გამომდინარე. გარდა იმისა, რომ ბიზნესის მიმართ საზოგადოების დაკვეთაა ...