• 2019-08-01

რადიოს ყველაზე ნაკლებად ასაკოვანი, 55-65 წლის ადამიანები უსმენენ,ყველაზე მეტად კი 25-დან 44 წლამდე ადამიანები. მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებების მრავალფეროვნების და მისაწვდომობის ...

  • 2019-07-28

2019 წლის პირველ კვარტალში სატელევიზიო არხებზე სულ გავიდა 162 725 სარეკლამო რგოლი, აქედან კომერციული ტიპის რეკლამების რაოდენობაა 158 343 რგოლი დანარჩენი სასპონსორო რგოლებია, ჯამური ქრონომეტრაჟია - 46...

 

  • 2019-07-24

ტურისტული სეზონის დაწყებასთან ერთად, საქართველოს, როგორც უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი, ეჭვქვეშ დააყენა ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა და შესაბამისად, ტურისტული ინდუსტრიის მოლოდინები შიშით და ს...

  • 2019-07-15

რესპონდენტების უმეტესობა (80%)სატელევიზიო გადაცემებს ტელევიზორში უყურებს.კომპიუტერში გადაცემების ყურებას კიამ მიზნით სმარტფონის გამოყენება უსწრებს (52% vs 46%). სმარტფონების მზარდ მოხმარებასთან ერთად...

 

  • 2019-07-12

ჰესების მშენებლობის შესახებ მოსახლეობის აზრი ორად იყოფა:33% მიიჩნევს, რომ ჰესების მშენებლობა სარგებლობის მომტანი იქნება ქვეყნისთვის,31%-ის აზრით კი პირიქით - ზიანის მომტანი. საქართველოში დაგეგმილი ჰე...

  • 2019-07-01

ლუდის სეზონი დადგა და ახალი ბრენდიც გამოჩნდა დახლებზე. ლუდი „კაიაკი“ საინფორმაციო აქტივობით არ გამოირჩევა, თუმცა რეკლამების თალსაზრისით ნამდვილად შესამჩნევია და მომხმარებელიც დაა...

 

  • 2019-06-17

კომპანია „ აი ფი ემ კვლევები “ აგრძელებს სარეკლამო მონიტორინგის კვლევას და გთავაზობთ, ტელევიზიით სამშენებლო სექტორის აქტივობას, მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს 2019 წლის პირველ კვარტალს. გან...

  • 2019-06-10

2019 წლის პირველ კვარტალში ტელევიზიით გასული რეკლამებიდან ჰიგიენის სექტორის წილია - 10.87%, რაც რაოდენობრივად - 17 681 სარეკლამო რგოლია. ჰიგიენის სექტორში წარმოდგენილია მრავალი სახეობის პროდუქტი: თ...

 

  • 2019-06-03

კომპანიამ „აიფიემ კვლევები“, გასული წლის ივნისში, საზოგადოებას შესთავაზა სტატია, სათამაშო ბიზნესის მედია გაშუქების თაობაზე, საქართველოში. საკითხი აქტუალობას არც მიმდინარე წელს ...

  • 2019-05-21

ბინის ყიდვის მთავარ დამაბრკოლებელ მიზეზად ბანკების მხრიდან გართულებული სესხის გაცემა დასახელდა (38%). როგორც ცნობილია, 2019 წლიდან ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისთვის სესხების გაცემი...