გიორგი კვაშილავა

რეკლამის მონიტორინგის მენეჯერი

"აიფიემ კვლევები"

მის: ვაჟა-ფშაველას 16, მე-9 სართული;

ტელეფონი: +995 32 2  38 08 21; +995 32 2  38 08 62;

მობ: +995 595 41 14 88

ფაქსი: +995 32 2 38 08 62

ვებ გვერდი: www.ipm.ge; www.mediamonitoring.ge/mms

ელექტრონული ფოსტა: Giorgi_k@ipm.ge