ერთ ჯერზე, ადამიანი საშუალოდ, 28 წამს ხარჯავს ხელის დაბანაზე;
მაშინ, როცა რეკომენდებული ხანგრძლივობა 40-60 წამია.

ზამთარი ვირუსების სეზონია! როგორც ცნობილია, ინფექციების გამომწვევი მიკრობების დიდი ნაწილი დაუბანელი ხელების მეშვეობით ხვდება ადამიანის ორგანიზმში, ამიტომ
რიგი ინფექციური დაავადების შემთხვევაში, ხელების დაბანა დაავადების თავიდან ასაცილებლად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰიგიენური პროცედურაა. ეს აქტივობა, ერთი შეხედვით, ჩვენგან არც ისე დიდ დროს მოითხოვს, თუმცა, დროთა განმავლობაში ხელების დაბანაზე დახარჯული დრო საკმაოდ ბევრია. ჩვენ საქართველოს მასშტაბით 1000 რესპონდენტს ვკითხეთ თუ რა ინტენსივობით მიმართავდნენ თვითმოვლის ამ აქტივობას და რა დროს ხარჯავდნენ ამისთვის. აღმოჩნდა, რომ ქართველები დღის განმავლობაში ხელს არც ისე ხშირად იბანენ. გამოკითხულთან ყველა იბანს ხელს დღეში მინიმუმ ერთხელ მაინც, ხოლო 40,5% ამას დღეში 4-ჯერ და მეტჯერ აკეთებს, თუმცა დარჩენილი რესპონდენტები, რაც თითქმის 60%-ია, ხელს დღის განმავლობაში 1-3-ჯერ იბანენ. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებებს, როცა ხელის დაბანა აუცილებელი ხდება (გარედან სახლში შესვლისთანავე, ჭამის წინ და შემდეგ, ტუალეტით სარგებლობის შემდეგ და სხვ.), აშკარაა, რომ ხელის დაბანის ასეთი სიხშირე საკმაოდ დაბალია.

ერთ ჯერზე, ადამიანი საშუალოდ 28 წამს ხარჯავს ხელის დაბანაზე. ეს ხანგრძლივობა რეკომენდებულ დროსთან შედარებით ნაკლებია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრის რეკომენდაციით, ხელების დაბანას სულ მცირე, 40-60 წამი მაინც უნდა დავუთმოთ.

ჯამში, ხელის და პირის დაბანაზე ადამიანი, საშუალოდ, 4.2 დღეს ხარჯავს წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ზრდასრული ასაკიდან მოყოლებული 64 წლის ადამიანს თითქმის 198 დღე ხელ-პირის დაბანაში აქვს გატარებული. 2006 წელს ამ საკითხზე ჩატარებული კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეს დრო 12 წლის წინ 13 დღით ნაკლები იყო.

სიახლეები

არაალკოჰოლური სასმელები, ტელევიზია, 2021 წლის მეორე კვარტალი

  • 2021-10-08

ტელევიზიით 2021 წლის მეორე კვარტალში სულ განთავსდა (სასპონსორო და კომერციული) 65 184 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟით - 1117515 წმ. განვიხილოთ არაალკოჰოლური სასმელების სექტორში რა პოზიციები უკ...

კომპანიები მედიაში, 2021 წელი

  • 2021-09-23

„აიპიემის“ მედია მონიტორინგის გუნდი, ბიზნეს კომპანიების აქტიურობას 2021 წელს, მედიის, როგორც საუკეთესო ინდიკატორის მეშვეობით აფასებს და გთავაზობთ მიმდინარე წლის გასული პერიოდის ს...