კომპანია „ აი ფი ემი “ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მონიტორინგს და გთავაზობთ, 2020 წლის პირველ კვარტალში ტელევიზიაში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სექტორის აქტივობას. 2020 წლის პირველ კვარტალში ზემოთ აღნიშნულ სექტორში აქტიურობდა 7 კომპანია, რომლებმაც მიმდინარე წელს სულ 4 182 რგოლი განათავსეს სატელევიზიო სივრცეში. სარეკლამო რგოლების განთავსების რაოდენობით პირველ ადგილზეა „ბეკო“, რომელმაც
2418 რეკლამა განათავსა დროის მოცემულ მონაკვეთში. მეორე ადგილზეა „სამსუნგი“ - 902 რგოლით, მესამეზე კი „ქებული კლიმატი“ – 308 რგოლი. გრაფიკზე წარმოდგენილია 2020 წლის პირველ კვარტალში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სექტორში ტელევიზიით გასული რეკლამების რაოდენობები.

2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ტელევიზიით გასული რეკლამების ქრონომეტრაჟის პარამეტრში ლიდერობს კომპანია „ბეკო“ – 38020 წამი, მეორე პოზიციაზეა
„სამსუნგი“ – 22667 წამი. გრაფიკზე წარმოდგენილია ტელევიზიით გასული რეკლამების ქრონომეტრაჟის პარამეტრები.

2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ტელევიზიით გასული რეკლამების ქრონომეტრაჟის პარამეტრში ლიდერობს კომპანია „ბეკო“ – 38020 წამი, მეორე პოზიციაზეა
„სამსუნგი“ – 22667 წამი. გრაფიკზე წარმოდგენილია ტელევიზიით გასული რეკლამების ქრონომეტრაჟის პარამეტრები.

სიახლეები

ლუდის მწარმოებელი კომპანიები, ტვ, 2022

  • 2023-02-07

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ლუდის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წელს აღნიშნული სექტორის წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში გან...

წვენები, ტელევიზია, 2022 წელი

  • 2023-02-01

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ წვენების კატეგორიის სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წელს ნატურალური წვენების წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში სულ 17 697&n...