კვლევის ტექნოლოგია და მეთოდოლოგია

არსებობს პრაქტიკა, როცა კომპანია მეორე კომპანიას უწევს მარკეტინგის სპეციალისტის სერვისს. ეს მომგებიანია იმიტომ, რომ ერთ სპეციალისტს, შესაძლოა, ზოგიერთ ცალკეულ შემთხვევაში სპეციალისტთა მთელი გუნდი სჯობ...
ვრცლად ...

ხშირ შემთხვევაში, საქართველოში შემოსვლის მსურველი ინვესტორები თავდაპირველად სწორედ ამ კვლევით მიდგომას იყენებენ. B2B და საკაბინეტო კვლევების ჩატარების შედეგად კლიენტი კომპანია იღებს ინფორმაციას: 1. ი...
ვრცლად ...

ავტომატიზირებული სატელეფონო კვლევების ისტორია "აიფიემ კვლევებისთვის" 2000 წელს დაიწყო და ამ პერიოდიდან დაწყებული კომპანიამ სამი პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების შედეგად მიაღწია კარგ შედეგ...
ვრცლად ...

პროდუქტი არის ის, რასაც აწარმოებთ. ბრენდი არის ის, რასაც ყიდულობენ! იმისათვის, რომ ბრენდი იყოს წარმატებული, მან უნდა უზრუნველყოს ხარისხი და სამომხმარებლო კმაყოფილება. ის უნდა გამოირჩეოდეს კონკურენტებ...
ვრცლად ...

საკაბინეტო კვლევა შეიცავს მეორადი ინფორმაციის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდებს. მეორადი ინფორმაციის წყაროებია: ემპირიული მონაცემები/კვლევების ინფორმაცია; პუბლიკაციები და ნაბეჭდი მონაცემები; სახელმწიფო ...
ვრცლად ...

პრაქტიკულად ყველა კვლევითი კომპანია სიმარტივის გამო საველე სამუშაოებით იწყებს თავის საქმიანობას და ასეთი პროექტები ძირითადად სოციალური და პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული შემკვეთებისგან მოდის. აქ იბა...
ვრცლად ...

სოციალური და პოლიტიკური კვლევებს 1995 წლიდან ახორციელებს და მათ შორის ყოფილა: -          სოციალური მდგომარეობისა და ორიენტაციების კვლევა -  &nb...
ვრცლად ...

ყოველთვიური ომნიბუსური კვლევების პროექტის დასაწყისი საქართველოში 1998 წელია. ამ პერიოდიდან მოყოლებული, ეს სერვისი ბევრმა საერთაშორისო და ადგილობრივმა მწარმოებელმა შეისყიდა. კვლევა ტარდება რეს...
ვრცლად ...

არა აქვს მნიშვნელობა, ბაზარზე გამოგაქვთ ახალი პროდუქტი, ქმნით სარეკლამო სლოგანს, ეძებთ სამიზნე აუდიტორიას, თუ გაინტერესებთ განხორციელებული სარეკლამო ღონისძიებების ეფექტი. რომელ მხარესაც არ უნდა წახვიდ...
ვრცლად ...

რაოდენობრივი კვლევებისას "აიფიემ კვლევები" მუშაობს როგორც სტანდარტიზირებული, ასევე სპეციალური (Ad Hoc) კვლევების მიმართულებით. რაოდენობრივი კველევების რთული ტექნიკები, მათ შორის ფასების კვლ...
ვრცლად ...