• 2022-06-06

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ რძის პროდუქტების სარეკლამო სტატისტიკას.
2022 წლის პირველ კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა ტელევიზიაში განათავსეს 8 537 სარეკლამო რგოლი. ყველაზე მეტი რეკლამა განათავსა
„სანტემ“ – 4226, მეორე ადგილს იკავებს „სოფლის ნობათი“ 1 966 რგოლით. სურათზე ნაჩვენებია 2022 წლის პირველ კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების მიერ ტელევიზიაში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ რძის პროდუქტების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის პირველ კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა ტელევიზიაში განათავსეს 8 537 სარეკლამო რგოლი. ყველაზე მეტი რეკლამა განათავსა „სანტემ“ – 4226, მეორე ადგილს იკავებს „სოფლის ნობათი“ 1 966 რგოლით. სურათზე ნაჩვენებია 2022 წლის პირველ კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების მიერ ტელევიზიაში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.