• 2022-12-03

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საქართვეელოში არსებული სასტუმროების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული სფეროს წარმომადგენლებმა რადიოში განათავსეს 3 845 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟმა შეადგინა 103 593 წამი, ხოლო გაწეულმა ინვესტიციამ 235 996 ლარი.
ყველაზე მეტი რეკლამა განათავსა სასტუმრო „მირაჟმა“ – 2 365, მეორე ადგილს იკავებს სასტუმრო „ჯორჯია პალასი“ - 762 რგოლით. სურათზე ნაჩვენებია 2022 წლის მესამე კვაარტალში სასტუმროების მიერ რადიოში განთავსებული სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.

აღნიშნულ პერიოდში საქართველოში არსებულმა სასტუმროებმა რეკლამის განთავსებაზე ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით სულ დახარჯეს 235 996 ლარი. აქედან ყველაზე დიდი ინვესტიცია განახორციელა სასტუმრო „მირაჟმა“, კომპანიის დანახარჯი მოცემულ პერიოდში შეადგენს - 165 290 ლარს. გრაფიკზე წარმოდგენილია სასტუმროების მიერ რადიო რეკლამაში გაწეული ხარჯები 2022 წლის მესამე კვარტალში.