სამარკეტინგო კვლევები

შეფუთვის ტესტირება პროდუქტის შეფუთვის, შექმნის პროცესში ურთულესი და საპასუხისმგებლო ეტაპია. თუ თქვენ გსურთ გაარკვიოთ, როგორ მოქმედებს შეფუთვა მომხმარებელზე და რამდენად წარმოადგენს ის სამომხმარებლო ქცე...
ვრცლად ...

უძრავი ქონების კვლევები ყველაზე ახალგაზრდა მიმართულებაა კვლევებში და მხოლოდ 2005 წლიდან დაიწყო. დღეისათვის კომპანია  დასავლეთის ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს საერთაშორისოსტანდარტები...
ვრცლად ...

თუ გსურთ იცოდეთ სულ რა მოცულობის უძრავი ქონება იყიდება საქართველოში, სულ რა ღირებულების ქონება აქვთ გამოტანილი გასაყიდად დეველოპერურ კომპანიებს, ვინ არიან წამყვანი და არა წამყვანი დეველოპერები და სამშ...
ვრცლად ...

მთელს მსოფლიოში ტელეკომუნიკაციების კვლევები მიმდინარეობს არა მხოლოდ სინდიკატური კვლევების მიმართულებით, არამედ სპეციალური კვლევების გზითაც. გარდა სტანდარტიზირებული და უწყვეტი კვლევებისა, რომლებსაც ყვე...
ვრცლად ...

სეგმენტაცია გეხმარებათ, გაიცნოთ სამომხმარებლო ბაზარი, როგორიც ის არის და არა ისეთი, როგორიც გსურთ, რომ იყოს. სეგმენტაცია გაძლევთ მიმართულებებს საუკეთესო სტრატეგიული გადაწყვეტილებებისათვის - როგორ აღმო...
ვრცლად ...

სახელწოდება კომუნიკაციის საწყისი წერტილია. მისი ტესტირება, როგორც წესი, ბრენდინგის პირველ ეტაპზე ხდება და არსებითად - თვისობრივი კვლევების გზით. სახელწოდების ტესტი ორი ძირითადი მიმართულებით ხორციელდე...
ვრცლად ...

2002 წლიდან "აიფიემ კვლევები" ახორციელებს კვლევებს საფინანსო ინსტიტუტებისათვის (ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები). ისეთი საფინანსო მომსახურება, როგორიცაა დაზღვევა და საბანკო მომსახურება, განე...
ვრცლად ...

AD TEST, COPY TEST არსებულ და პოტენციურ მომხმარებელთან "ურთიერთობის ენის" ტესტირებაა.  რაც უფრო ადრე დაიწყებთ  მომხმარებლების ენაზე საუბარს, წარმატების მით მეტი უფლება გაქვთ. რეკლამის ტესტირ...
ვრცლად ...

სარეკლამო კამპანიის ეფექტურობის კვლევა ერთგვარი დაზღვევის პოლისია, რომელსაც დამკვეთი ყიდულობს ძვირადღირებული სარეკლამო კამპანიის დასაზღვევად. ეს კვლევითი კომპონენტი კომპლექსურია და ნიშნავს ორი - პარა...
ვრცლად ...

სავაჭრო წერტილების კვლევა არის სამარკეტინგო კვლევების ორი პრინციპული მიმართულებიდან ერთ-ერთი (მეორე პრინციპული მიმართულებაა "სამომხმარებლო", ან მომხმარებელზე ორიენტებული კვლევები). სავაჭრო წერტილების ...
ვრცლად ...

ეს კვლევითი კატეგორია უნიკალურია იმ კუთხით, რომ მისი კვლევის პროდუქტი თავად პროდუქტია და არა ბრენდი. ჩვეულებრივ, სამარკეტინგო კვლევები ნაკლებადაა ორიენტებული პროდუქტზე და მის გემოვნებით, ფიზიკურ თუ სხ...
ვრცლად ...

პროდუქტში იგულისხმება ყველა სახის პროდუქტი, მათ შორის -სერვისის პროდუქტიც. დიზაინში კი იგულისხმება პროდუქტის დიზაინი, მისი ბრენდად გახდომისათის აუცილებელი პარამეტრების ჩათვლით. თავად პროდუქტი შედგება...
ვრცლად ...

არ არსებობს არავითარი რეალობა. ის, რასაც გრძნობს მომხმარებელი, არის რეალობა. მომხმარებლის აღქმა არის ერთადერთი რეალობა, როდესაც ვსაუბრობთ სერვისის ხარისხზე. რატომ არის სამომხმარებლო კმაყოფილება ...
ვრცლად ...

გაინტერესებთ როგორ ემსახურებიან თანამშრომლები კლიენტებს თქვენს კომპანიაში? რამდენად კეთილგანწყობილნი არიან და რამდენად სწრაფად და ეფექტურად აწოდებენ ინფორმაციას მომხმარებელს? რა არის თქვენი მომსახურებ...
ვრცლად ...

კონცეფციის ტესტირებაში იგულისხმება: პროდუქტის, ბრენდის საკომუნიკაციო მასალების, მათ შორის რეკლამის, სასაქონლო ნიშნების,  შეფუთვის კონცეპტუალური მიმართულების ეფექტურობის ტესტირება. ეფექტურობა ამ ...
ვრცლად ...

ზონდირების კვლევა (Tracking) იმდენად პოპულარულია, რომ პრაქტიკულად სტანდარტიზებულ კვლევებთან ასოცირდება. თავისი ბუნებით ის მაინც სპეციალური კვლევაა (Ad Hoc) და ცალკეული კლიენტისათვის ცალკე კეთდება. ზო...
ვრცლად ...

ტერმინი "ბრენდის რეპუტაცია" (Brand Reputation) პირველად ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის ნაშრომების კრებულში გამოჩნდა. თავის ნაშრომში ბერლეი გარდნერი (Burgleigh Gardner) და სიდნეი ლევი (Sidney Levy) წერდნენ, რ...
ვრცლად ...

პროექტის მიზანს წარმოადგენს კომპანიების შეფასება ინდუსტრიების მიხედვით. ეს კვლევა ეხმარება ქართულ საქმიან სტრუქტურებს მარტივი და სწრაფი მეთოდით ზოგადად მათი პოზიციების დადგენაში. ძირითადი ინდუსტრიებ...
ვრცლად ...

ბევრი საერთაშორისო კომპანიის კვლევითი სტანდარტი მოიცავს ბაზრის შეფასების კვლევებს. ეს მასშტაბური, კომპლექსური კვლევითი მიდგომაა, რომელიც მოიცავს ძირითად სამომხმარებლო პარამეტრებს, ბრენდის რეიტინგებს, ...
ვრცლად ...

მოხმარებისა და დამოკიდებულებების კვლევა სწრაფი, შედარებით იაფი და მეტ-ნაკლებად სტანდარტიზებული კვლევითი ინსტრუმენტია. მისი რეალიზება ხდება როგორც რაოდენობრივი, ასევე კომბინირებული მიდგომით (თვისობრივი...
ვრცლად ...

მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კვლევითი სტანდარტები სწორედ სწრაფმოხმარებადი პროდუქტების მარკეტინგზე მოდის. ამ კატეგორიის პროდუქტებისთვის იხარჯება ყველა დიდი სარეკლამო ბიუჯეტები და შესაბ...
ვრცლად ...