• 2023-02-07

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ლუდის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წელს აღნიშნული სექტორის წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში გან...

  • 2023-02-01

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ წვენების კატეგორიის სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წელს ნატურალური წვენების წარმომადგენლებმა ტელევიზიაში სულ 17 697&n...

 

  • 2023-01-16

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ავიაციის სექტორის სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წელს ავიაციის სფეროს წარმომადგენლებმა რადიოში სულ 7667 სარეკლამო რ...

  • 2022-12-26

ტელევიზიით 2022 წლის მესამე კვარტალში წვენების კატეგორიაში სულ განთავსდა 9 510 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟმა შეადგინა 219 965 წამი. მათი განთავსება ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით კომპანიე...

 

  • 2022-12-26

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ პრესის სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში პრესაში კომპანიებმა სულ განათავსეს 141 სარეკლამო&nb...

  • 2022-12-08

ტელევიზიით 2022 წლის მესამე კვარტალში გაზიანი სასმელების კატეგორიაში სულ განთავსდა 54 601 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრმა შეადგინა 939 423 წამი. მათი განთავსება ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით...

 

  • 2022-12-03

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საქართვეელოში არსებული სასტუმროების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული სფეროს წარმო...

  • 2022-12-01

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ღვინის სექტორის სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული სექტორის წარმომადგენლებმა ტელევი...

 

  • 2022-12-01

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ მედიკამენტების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გავიდა მედიკამენტებ...

  • 2022-11-17

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ რძის პროდუქტების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წლის მესამე კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა ...