• 2022-12-08

ტელევიზიით 2022 წლის მესამე კვარტალში გაზიანი სასმელების კატეგორიაში სულ განთავსდა 54 601 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრმა შეადგინა 939 423 წამი. მათი განთავსება ოფიციალური ფრაის ლისტის მიხედვით...

  • 2022-12-03

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საქართვეელოში არსებული სასტუმროების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული სფეროს წარმო...

 

  • 2022-12-01

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ ღვინის სექტორის სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული სექტორის წარმომადგენლებმა ტელევი...

  • 2022-12-01

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ მედიკამენტების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გავიდა მედიკამენტებ...

 

  • 2022-11-17

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ რძის პროდუქტების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წლის მესამე კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა ...

  • 2022-11-02

“აი ფი ემ” აგრძელებს სარეკლამოს ბაზრის მიმოხილვას და გთავაზობთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში საყოფაცხოვრებო ტე...

 

  • 2022-10-27

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ საწვავის სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მეორე კვარტალში ბენზინგასამართმა სადგურებმა ტელევიზიაში სულ 1317&n...

  • 2022-10-14

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ რძის პროდუქტების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მესამე კვარტალში რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა...

 

  • 2022-10-14

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მწარმოებელი/იმპორტიორი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას.2022 წლის მეორე კვარტალში აღნი...

  • 2022-09-21

„აი ფი ემ“ აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას და ამჯერად გთავაზობთ შოკოლადის მწარმოებელი კომპანიების სარეკლამო სტატისტიკას. 2022 წლის მეორე კვარტალში აღნიშნული სფეროს წარმომად...